Verslag clubavond 25 september 2018

Opening

Rien van der Vlist opent de vergadering en meldt dat André van der Hout, Henk Boose en Steffi Modla-Rijkee afwezig zijn gemeld.              

Mededelingen

Bij de rondvraag stelt Gonny van den Nouwelant voor om als club deel uit te maken van de “Kunstroute”, die het aanstaande voorjaar op 13 en 14 april zal plaatsvinden en als thema heeft “Grenzeloos”. Na wat beraadslagingen wordt besloten in kleiner verband te komen tot een besluit en zal Gonny polsen bij de overige Maassluise kunstenaars of zij er voor open staan.

Film van Hans van Overbeek

De vorige clubavond was er iets mis gegaan wegens het ontbreken van een kabeltje, maar Hans was ditmaal tot de tanden gewapend en leerde ons hoe hij, doordat hij pas laat is gaan filmen, op zoek was gegaan naar een eenvoudig te bedienen en betaalbaar montageprogramma. Dat programma is Filmora en kost 69 euro.

Hans liet zien hoe het werkte, wat er allemaal voor effecten op zaten, maar had ook de nadelen van dat programma keurig uitgezocht. Hij vertelde ook dat het programma veel door vloggers wordt gebruikt; gezien de moderne manier waarop Hans zijn films vormgeeft niet verwonderlijk is.

ZH12 thema-districtswedstrijd “7”

Voor deze districtswedstrijd zullen er twee films uit Maassluis op 29 oktober meedoen, te weten “7 uur van Amsterdam” van Hans en “De Buurvrouw” van het groepje rondom Henk van de Meeberg.

Pauze

In de pauze worden we getrakteerd door Anthoni Buitelaar, omdat hij met pensioen was en ook 45 jaar getrouwd was met zijn Francien.

Films na de pauze

Na de pauze werd er ingegaan op de uitdaging van Henk van de Meeberg van de vorige keer, nl. natuur in de stad / de stad vertelt.

Anthoni had oude beelden opgezocht onder andere met mooie opnames van een merelnestje in zijn tuin.

Hans van Overbeek had een superdrukke stadsbeleving met een diepe zucht tegenover rustige weilanden met wuivende grassen gezet.

Guus Mansveld had in de belevingsspeeltuin “Avonturis” vlakbij zijn huis kinderen gefilmd die heerlijk in de modder aan het spelen waren

En Gerard had ook uit zijn voorraad een film samengesteld over de herfst.

Zoals te doen gebruikelijk werd er flink gediscussieerd over de plus- en minpunten.

Tot slot kwam Cor Huisman met de film die hij al eerder had vertoond over de zielige varens in de stad en liet hij een sterk verbeterde versie zien.

Afsluiting

Het werd alweer snel elf uur en konden terugkijken op een boeiende avond.

Loes Schopman