Agenda


Dinsdag 22 januari 2019 - 20:00 uur

Vanavond gaan we op veler verzoek aan de slag met GreenScreen. Neem daarom je camera mee dan kun je naar harte lust experimenteren hoe je dit trucje onder de knie krijgt. Of ga je die techniek gebruiken voor "Grenzeloos".........

Over Grenzeloos gesproken, op de Kunstroute (13+14 aprl) gaan we ons als club met dat thema presenteren. Passanten kunnen dan een filmblok bekijken waarin wij dat thema hebben vorm gegeven. Dat zou met een van jouw bestaande films kunnen zijn.

Het kwam 8 januari al summier aan de orde, en vanavond gaan we flink brainstormen om elkaar op ideeën te brengen. Zo kun je zelf (of met een groep) de aanzet geven voor een nieuwe film. Neem dus pen en papier mee.

Heb je een andere film die je ter bespreking wilt voorleggen aan de leden, meld het vooraf (uiterlijk zondag) aan Rien.

Voor de deelnemers van de OOGST: vandaag moet jullie film (digitaal) in het bezit zijn van Henk Boose.

Alle films worden direct daarna aan de jury ter beschikking gesteld.
 


Dinsdag 12 februari 2019 - 20:00 uur

Vanavond de avond der avonden, onze jaarwedstrijd of zoals bij ons al jaren ingeburgerd... de OOGST.

Het resultaat van een jaar lang filmen is door de jury vooraf beoordeeld, en de uitslag ligt klaar.
Partners en introduce's zijn vanavond hartelijk welkom. 


Dinsdag 26 februari 2019 - 20:00 uur

Vanavond geen reguliere clubavond, maar de avond waar het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. En ook het komende jaar komt aan bod. Jullie inbreng wordt ook verlangd voor de invulling van de clubavonden. Dus kom met ideeën. De Programma Commissie zal die zeker meenemen in de agenda.

Laat deze avond niet aan je voorbij gaan. Immers "de club, dat zijn wij met z'n allen"