Verslag clubavond 27 maart 2018

Er zijn 16 leden aanwezig en 1 gast.

Rien van der Vlist leidt de avond en heet speciaal gast Arnold welkom. Hij is afkomstig uit Den Haag en betrokken bij videoclub Rijswijk. Hij filmt al sinds 1985. Hij woont sinds kort in Maassluis en is benieuwd naar onze club.

Rondvraag

  • Henk van de Meeberg doet verslag over de gezondheid van enkele leden.
  • Hij vraagt wie wil deelnemen aan een Stadsquiz die de Historische Vereniging Maassluis heeft georganiseerd ter ere van haar 35 jarig bestaan.
  • De film ‘Het laatste stuk’ van Hans van Overbeek die tijdens de Oogst de derde prijs won, mag getoond worden tijdens het Open Podium dat de RVSL organiseert op 10 april. Hans kan daar om gezondheidsredenen zelf niet aanwezig zijn.
    Vraag van Henk is wie van onze club van plan is om naar dit Open Podium toe te gaan. Op 10 april van 20.00 tot 22.30 uur. Locatie: Het Hart van Vrijenburg, Vrijenburglaan 61, 2994 Barendrecht. Laat het Henk van de Meeberg weten.
  • Albert Snijder meldt dat de Nova een voorstel heeft gestuurd over het te hanteren nieuwe privacy beleid en daarbij behorend reglement. In mei 2018 wordt een nieuwe wet van kracht waardoor clubs hun privacy beleid moeten aanpassen. Om dit met de leden te bespreken wordt op de clubavond van 10 april een korte Algemene Ledenvergadering ingelast (± 15 min.)

Estafettefilm

Henk Boose, Cor Huisman en Anthoni Buitelaar hebben deel twee van de Estafettefilm gemaakt. Zij tonen twee montages, die van Anthoni en van Henk. De koeienkaart uit deel 1 wordt opgeraapt door Cor die naar zijn depressieve broer (Henk) wordt gestuurd om hem op te vrolijken. Henk zit met de elastieken te klieren en hoe zit het nou met Bertha? Zal ook figurant Anthoni in de definitieve montage verschijnen?
Afgesproken wordt dat Henk, Cor en Anthoni gedrieën een definitieve montage van deel 2 zullen maken en deze sturen naar de volgende groep. De volgende groep bestaat uit: Steffi Modla-Rijkee, Rien van der Vlist en Henk Henk van de Meeberg. Hun ‘onverwachte woord’ is BORD.

Film ‘Japan’ van Martin Zwaard

Alvorens de film ‘Japan’ van Martin Zwaard wordt getoond, vraagt Rien van der Vlist hem welk soort commentaar hij van de leden wil ontvangen; uitgebreid of beperkt. Martin zit met zijn schrijfblok klaar om alle opbouwende kritiek te kunnen noteren.

Thema-, tevens clubfilm ‘Nr. 7’

Na de pauze inventariseert Henk van de Meeberg wie er willen meedoen met Nr 7. Henk heeft een scenario geschreven om eventueel een clubfilm van te maken. Dat heeft iedereen per mail ontvangen. Ter illustratie van hoe dat scenario vertaald zou kunnen worden in scenes, leest Henk voor hoe hij de scenes voor ogen heeft. Bij het maken van een groepsfilm zijn vele taken te verdelen. Degenen die nu al hebben aangegeven het avontuur van Nr. 7 met Henk van de Meeberg te willen aangaan zijn: Henk Boose, Cor Huisman, Guus Mansveld, Tom van der Hoff, Rien van der Vlist, Steffi Modla-Rijkee en Gonny van den Nouwelant. Als je ook mee wilt doen, meld je dan bij Henk van de Meeberg.

‘Nadine’ van Vladimir Murtin met camerawerk van Jan Houtman

Tot slot wordt de film ‘Nadine’ uit 2005 vertoond. Daarvan heeft Jan het fraaie
camerawerk verzorgd.

Gonny van den Nouwelant