Verslag clubavond 10 april 2018

Opening en mededelingen

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst

Vooraf gaand aan het verdere programma meld Albert Snijder dat vanuit de NOVA enkele documenten zijn rondgestuurd. Het gaat daarbij om het vaststellen van drie stukken die betrekking hebben op het Privacybeleid, het Privacyreglement en een te onderschrijven notitie over het omgaan met persoonsgegevens. De aanwezigen zetten daarop hun handtekening, waarmee de stukken binnen de club van kracht zijn.

Brouwerij ‘Klein Duimpje’ van Arnold Koper

Een film die het brouwen en bottelen van bier in beeld brengt. De film is wel plezierig om naar te kijken, maar op sommige onderdelen had het wel korter kunnen zijn.

‘De terugkeer’ van André van der Hout

André van der is bezig met een meerdelige film. Probleem is dat zaken die bij elkaar horen, in deze versie nog niet volledig worden vertoond. Ook kan - wanneer de volgende delen dat vragen – de eerdere versie veranderd kan worden. In het eerste deel moet veel uitgelegd worden. De cliffhanger ontbreekt en ook weinig emotie is zichtbaar. De spelers komen wel geloofwaardig over. Sommige scenes zijn traag en lopen heel lang door. De vraag is hoe de kijker daar tegenaan kijkt. André zegt ook dat er meer vaart in moet komen en dat sommige scenes op een andere plaats kunnen komen. Een idee is dat in het begin al in beeld moet komen dat de hoofdpersoon zijn broer zoekt.

‘Carpe Diem’ van Anthoni Buitelaar

Anthoni heeft in reactie op de opmerkingen van de jury een andere versie gemaakt. Henk van de Meeberg heeft hem daarbij geadviseerd. De film is hierdoor ingekort van 12 minuten naar 8 minuten. Sommige shots zijn korter gemaakt, maar andere ook weer langer. Ook waren er eerst twee einden en die zijn tot één teruggebracht. Opvallend was dat sommige leden de film geen verbetering vonden, omdat in tegenstelling van de oorspronkelijke film de ‘ziel’ eruit is gehaald. Het een gewone reisfilm geworden waarin je geen ‘emotie’ voelde.

Afsluiting.

Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst af.