Verslag clubavond 10 januari 2017

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst en wenst namens het bestuur de leden een gelukkig nieuwjaar toe.

Rondvraag.
  • Rien vertelt dat Wim Poot voor de laatste keer aanwezig is en de club verlaten. Wim bedankt vervolgens iedereen voor datgene wat voor hem gedaan is en hij zegt aardig wat geleerd te hebben tijdens het lidmaatschap.
  • Guus Mansveld zegt de aanwezigen in de pauze een drankje toe, omdat hij onlangs 82 jaar is geworden.
  • Henk Boose meldt dat er 11 films zijn opgegeven om deel te nemen aan de Oogst 2016.
Presentatie van de basiscursus door Filip Sleurink.

Filip Sleurink – de voorzitter van de filmclub uit Capelle a/d IJssel – vertelt hoe hij de basiscursus filmen heeft ontwikkeld. Hij wijst erop dat het belangrijk is om de publiciteit goed te verzorgen. Hij zorgt voor berichten in de krant, uitdelen van flyers en A-4tjes met afscheurstukjes.
De leergroepen die hij les geeft bestaan uit maximaal 15 personen. Na de eerste les krijgen de deelnemers huiswerk om een 1 à 2 minutenfilmpje te maken. Hiervoor krijgt men een instructieboekje mee. De tweede avond gaat over het monteren en de derde bijeenkomst worden de opgenomen filmpjes vertoond.
Na de drie zittingen volgt een zaterdagse terugkomdag waarop ze opnames gaan maken.
De kosten zijn € 45 voor het krijgen van een cursusboek en een uit het Duits vertaalde DVD over  monteren.
Tot slot meldt Filip dat 45% van de clubleden vrouwen zijn.

Presentatie van de het Nine Shot Programma door Filip Sleurink.

Filip heeft dit oefeningsspel opgezet, waarin men in precies negen shots een korte film moet maken – niet meer en niet minder. Hij gebruikt hierbij een A-4tje waarin het plaatje wordt getekend en met tekst toegelicht. Hij laat daar  verschillende resultaten van zien.
Ook heeft hij zelf een aantal leaders ontwikkeld. Het is ook mogelijk een kort openingsbeeld te maken door via Internet gebruik te maken van de “Backround for videoproductions”. Gepleit wordt echter om niet de standaardbeelden van Internet te gebruiken, maar hiervoor eigen creativiteit aan te wenden.   

De  afsluiting.

Nadat Filip nadrukkelijk wordt bedankt voor zijn lessen, sluit Rien weer de bijeenkomst.

Albert Snijder