Verslag clubavond 11 april 2017

Opening en mededelingen

  • Rien van der Vlist meld dat voorafgaand aan de clubavond van 25 april buiten-foto-opnames worden gemaakt van clubleden om die op de website, voorzien van een quote, op de website van de club op te nemen. Rien vraagt of de leden die daarbij niet aanwezig kunnen zijn, zich via een e-mailtje afmelden.
  • De laatste bijeenkomst van 23 mei wordt traditiegetrouw met genodigden gehouden.
  • Voor de jaarlijkse fietstocht wordt nog een e-mailtje verstuurd om te zien wie er mee willen gaan. De voorlopige datum is vastgesteld op26 mei.

Rondvraag.

  • Henk van de Meeberg introduceert een nieuwe bezoeker: Ibrahim Almohamad.
  • Er zijn afmeldingen van Maarten Walters (ziekte), Cees van der Groef (vakantie), en Ton Sala.
  • Tom van der Hoff vertelt dat bij opnames met meerdere camera’s, deze camera’s constant door moeten lopen. Het is dan gemakkelijker om beeld en geluid bij de montage synchroon te zetten, om dan vervolgens de opnames in stukken te knippen en zodoende de synchroniteit gemakkelijker te waarborgen.

De 1-minuutfilm.

De opdracht is breder geworden. Niet alleen promofilmpjes voor de filmclub, maar ook eigen ideeën mogen worden verfilmd.
Achtereenvolgens worden filmpjes aangedragen door Henk van de Meeberg, Wim Rieke, Gonny van den Nouwelant, Albert Snijder, Anthoni Buitelaar en Henk Boose. Veel van deze filmpjes hebben een verrassende clou.
Steeds weer is de vraag: hoe maak je bijvoorbeeld van een leuke mop een kort filmpje.
Henk van de Meeberg stelt  dat je bij dit soort filmpjes bij het eind dient te beginnen: wat is de clou, en dan terugwerken naar het begin. De suggestie wordt meegegeven om eens in een moppenboekje te bladeren of te kijken naar spreekwoorden en gezegdes.

De filmkeuze van Loes Schopman

Loes heeft gekozen voor de film ‘De IJsvogel’ van Han Steffen. Een heel goede film waarvan het maken  ongetwijfeld veel geduld gekost moet hebben. Hoewel misschien wat lang, is het toch een geslaagd product.

Afsluiting.

Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst af met de mededeling dat het de bedoeling is dat we de te maken 1-minuutfilmpjes in augustus aan elkaar laten zien.

Hij wijst er ten slotte nogmaals op dat we de volgende keer (25 april) om 19.15 uur bij het Douanehuisje  bij elkaar komen. Henk Boose wil daar een aantal foto’s maken ten behoeve van de website. Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij de nodige filmattributen meeneemt.

Albert Snijder