Verslag clubavond 12 september 2017

Opening

Henk van de Meeberg opent de avond met een welkom en dat als eerste de Buitengewone ledenvergadering gehouden zal worden, dit om de leden te raadplegen over een investering voor een te plannen ledenwerfactie. Aangezien het vereiste aantal leden aanwezig is en er de nodige toelichtingen zijn gegeven blijkt er een meerderheid te zijn voor deze investering.

Rondvraag

Wim Rieke deelt mee dat hij de gezegende leeftijd van 72 jaar heeft bereikt en biedt daarom ieder een consumptie aan. Reden om meteen een pauze in te lassen.

'Oktoberkind' van Henk van de Meeberg

Henk van de Meeberg is in oktober 1942 geboren in een roerige oorlogstijd. Hij heeft zijn leven eens onder de loep genomen en ontdekte dat hij heel veel materiaal had om een boeiende levensloop in beeld te brengen. Dat ging van een opgroeiende verzamelaar van alles en nog wat via zijn huwelijk met Sjaan en werk voor de stichting Orion, naar de Henk van de Meeberg die ons enige weken geleden vertelde dat hij zijn complete filmarchief bij ‘Beeld en geluid’ onder mocht brengen, hetgeen als een buitengewone eer beschouwd mag worden.

Op een paar kleine kritische punten na werd deze film als een zeer waardevol document beschouwd.

De filmkeus van Henk Boose: ‘De Toekomst is terug’ van Henk van de Meeberg.

Henk Boose trekt hier een vergelijking met het huidige Nederlands elftal. Deze miljoenenjongens gaan nogal eens voor het eigen succes, met gevolg dat het een verloren wedstrijd wordt. In de amateurfilmwereld gebeurt dit ook nogal eens. Een filmer doet dan camera, licht, geluid en regie nogal eens in zijn eentje. Maar je kunt deze vier zaken nooit alleen goed uitvoeren. De valkuilen liggen op de loer. Door in groepsverband te filmen, waarbij ieder een taak heeft, voorkom je veel van die valkuilen. Bovendien stimuleer je elkaar. Met een knipoog verwijst hij hierbij naar de estafettefilm die we met elkaar hopen te gaan maken. Uit een hoed worden een onderwerp getrokken waarmee een groepje aan de gang gaat. Na een aantal weken geven zij het gefilmde en gemonteerde resultaat door aan de volgende groep, die haar ideeën er weer op lost laat, enzovoort.
Na deze toelichting kijken we weer naar ‘De Toekomst is terug’, een film die al meerdere keren gezien is en daarom geen discussie achteraf nodig heeft. Tot slot zegt Henk Boose dat hij met veel plezier aan deze Meebergproductie mee heeft mogen werken en er veel van geleerd heeft.

Afsluiting

Na een opwekking van Rien van der Vlist aan iedereen om na te gaan waar we onze flyers voor de ledenwerfactie kunnen deponeren of neerhangen sluit hij de avond af.

Henk Boose