Verslag clubavond 13 maart 2018

Opening en mededelingen

Henk van de Meeberg opent de bijeenkomst.

  • Henk Boose heeft zich afgemeld, Guus Mansveld is met vakantie, Rien van der Vlist komt later. Hans van Overbeek ligt in het ziekenhuis.
  • De film ‘Carpe Diem’ van Anthoni Buitelaar wordt voorgedragen voor deelname aan het reisfilmfestival.

‘Het onverwachte einde’ van Wim Rieke

Als eerste worden filmpjes van Wim Rieke vertoond: Het gaat over een vrouw die een fotoboek doorbladert, terwijl ze vertelt over een hondje dat overleden blijkt te zijn. Of ging het over haar overleden man! Eerst zien we de lange versie en daarna de tot een 1-minuutfilm ingekorte ersie. De laatste wordt ook het beste beoordeeld door de aanwezigen. Wel wordt er verschil in het geluid geconstateerd tussen de verschillende cameraposities.


‘Carpe Diem’van Anthoni Buitelaar

Het oordeel van de jury wordt voorgelezen en daarna worden de volgende commentaren uit de zaal naar voren gebracht: de film is te traag, er zitten stukjes tussen die overbodig zijn en weggelaten kunnen worden, er kan nog wel een heel goede film van gemaakt worden, de film hoeft niet ingekort te worden – sommige stukjes mogen met een goed ritme wat langer duren, de film gaat over twee onderwerpen: (1) de vrouw die ziek was en (2) de omgeving waarin ze lopen, zoals dat mooi heet “in een ander kader geplaatst”
Anthoni heeft de onderwerpen (dieren, omgeving) in de tijd bij elkaar gebracht, Het is een natuurfilm met daarin aan het begin de persoonlijke ervaring van de tocht.

‘Oktoberkind’ van Henk van de Meeberg

Als derde wordt de film van Henk van de Meeberg vertoond “Oktoberkind” (een biografie van hemzelf). Het is een ambachtelijke ingerichte film dat een geraffineerd product is geworden.
Bij de start had hij ook al veel beeldmateriaal waarin hij voorkomt en daar heeft hij ook veel gebruik van gemaakt. Hij heeft - in tegenstelling van een biografiefilm van Henk Boose - ook niet zoveel over onplezierige situaties gebruikt. Deels omdat hij die niet heeft, maar voornamelijk omdat hij juist het geluk wil benadrukken.
Sommigen ervaren dat minder goed, omdat die twee (tegenstellingen) elkaar juist kunnen versterken. Henk roept iedereen op om ook eens zo’n product te maken.

Afsluiting.
Henk van de Meeberg sluit de bijeenkomst af.

Albert Snijder