Verslag clubavond 14 maart 2017

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst met de volgende mededelingen.

  • Bij de man van Steffi Modla-Rijkee heeft de eerste chemokuur plaatsgevonden en hij voelt zich op dit moment goed.
  • Franca Stas, een der docenten van het project ‘De drieslag’ en tevens lid van ‘De Ronde Venen’ kan op 28 maart niet aanwezig kan zijn bij de presentatie van het filmprogramma van ‘De Ronde Venen’.
  • Mogelijk kunnen we haar een keer als gastspreker uitnodigen.
  • Op 22 april wordt voor de tweede keer het ‘Filmpodium’ gehouden in het clublokaal van ‘Het Toverlint’ uit Gouda. Daar worden de films gedraaid die door gebrek aan projectietijd bij het Regiofestival 2017 niet vertoond worden.
  • Het ‘Drieslagproject’ start 8 april en wordt vervolgd op 13 en 27 mei. Als men hieraan mee wil doen, moet men rechtstreeks contact opnemen met de organisatie.
  • Verder wordt voorgesteld om in het vervolg de clubavonden tussen 22.30 en 22.45 uur af te sluiten.
Rondvraag.
  • Maarten Walters meldt dat Wim Rieke afwezig is in verband met ziekte.
  • Verder vertelt hij dat op 28 april Jan Donkers en Edo Donkers (geen familie van elkaar) in Maassluis in ‘The Lock Keepers’ een presentatie geven met dia’s, verhalen over Amerika, daarbij begeleid met eigen muziek.
  • Gemeld wordt dat Loes Schopman, Joop Terpstra en Jan Houtman met vakantie zijn, Cees van der Groef ziek is en Martin Zwaard afwezig vanwege een overlijden.
  • Henk Boose vertelt aan de onvolkomenheden van de website te werken. Tevens laat hij voorbeelden zien van de nieuwe banner die nu op de website staan. Deze worden afgewisseld met een close-up van leden welke ondersteund worden door een quote van de betreffende persoon.
Opdracht ‘De 1-minuutfilm’.

De bedoeling is om voor onze club een aantal promotiefilmpjes te maken. Daarbij biedt Henk Boose de leden drie stukjes muziek aan, maar men mag ook, in dien hij muziekk wenst te gebruiken ook een eigen muziekstuk kiezen. Er worden vier groepjes gevormd, waar de afwezigen alsnog aan kunnen worden toegevoegd:

Groep 1: Henk van de Meeberg, Tom van der Hoff en Cor Hoekzema

Groep 2: Gonny van den Nouwelant, Ton Sala en Rien van der Vlist

Groep 3: Wim Rieke, Jan Houtman, Albert Snijder (Maarten is reserve als gevolg van opname in ziekenhuis)

Groep 4: Henk Boose, Anthoni Buitelaar en Guus Mansveld.

De bedoeling is deze filmpjes na beoordeling op de website te zetten.

Presentatie van opnamesnelheden door Guus Mansveld

Guus vertelt dat er verschillende manieren zijn waarop de sluiters van camera’s gewijzigd kunnen worden. Hij demonstreert daarna de effecten van opnames op verschillende snelheden. Hij maakt hiervoor beelden van een windventilator en legt hierbij de werking van de verschillende sluitertijden uit.

Filmpje over de hond van Henk Boose

Henk heeft de kritiek van de jury serieus opgepakt en een nieuwe versie van zijn wedstrijdfilm gemaakt. Nu is er veel ruis en de voice-over is niet altijd goed verstaanbaar.
Henk van de Meeberg vindt nog steeds het resultaat niet goed. Zo constateert hij dat het begin is opgenomen vanuit het perspectief van de hond en later uitgaat vanuit de TV. Ook merkt hij op dat de hond naar zijn TV-beeld kijkt, maar er helemaal niet op reageert. Er moet een verschil van omgevingen zijn tussen de plek die wordt gefilmd en de plaats waarvan af wordt geregistreerd. En verder is aan het eind van de film de hond in de kamer even oud als de hond op de televisie.

Film “Pech” van Tony Torn

We kijken naar een zestien jaar oude film van ons oud-lid Tony Torn. Het idee wordt naar voren gebracht om hem een keer uit te nodigen voor een presentatie als gastspreker.

Geluidssituaties

Tom van der Hoff laat aan de hand van eerder gemaakte clubopnames horen hoe je het geluid in verschillende omstandigheden goed kan opnemen.

Afsluiting.

Albert Snijder