Verslag clubavond 14 november 2017

Door Rien was het verzoek gemaild om de camera en de gebruiksaanwijzing mee te brengen.

Om aan dit verzoek te voldoen waren er bovendien twee personen met hun laptop aanwezig, omdat daarin de uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan.

Er werd begonnen met het bekend maken van alle data, die betrekking hebben op de komende Oogst. Er werd beloofd, dat al deze gegevens op de website zullen verschijnen.

 • De rondvraag leverde een hartelijk dank voor de  blijken van medeleven op aan het adres van Henk van de Meeberg.
 • Steffi deelde mee, dat nu alles goed gaat met haar man.
 • Henk van de Meeberg had de afgelopen week met hulp van onze BarCees een verbeterde uitvoering van het green screen gemaakt. Het is een simpele, maar goede oplossing als in het clubgebouw green screen opnamen moeten worden gemaakt.
  Als deze opnamen ergens anders moeten plaatsvinden is dit niet zo’n goed systeem.
  Henk van de Meeberg demonstreerde hoe het doek door middel van de aanwezige TL verlichting prima als groene achtergrond functioneert.
  Om mooie opnames van personen te krijgen die los komen van de ‘nep achtergrond’ vertelde hij, moet je ze uitlichten met drie spotlights.
  De eerder gemaakte Led light opnamen, die we toen prima vonden voldoet prima, maar dan komen personen iets minder dus vlak over.(kwestie van smaak).
 • Tom wilde zijn LED scherm in het clubgebouw stallen, maar daar was geen plek voor en toen bood Gonny aan dat dit wel bij haar thuis kon. Een oplossing, die alleen nuttig is, als Ton wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Hierna vertoonde Ton Sala zijn ”Natuur van boven” drone film.
Hij had diverse mooie natuurplekken opgezocht, zoals de ingang van de Mergelgrotten in
Limburg, Waterwegopnamen vanaf Rozenburg, De hei, en het kanaal in Schiedam.
De kwaliteit was erg goed  en een tilt down bij de grot was opvallend mooi, maar daarna ontstond een behoorlijke discussie, waarbij de beelduitsnede een rol speelt. Het een en ander werd er door allerlei uitleggen niet duidelijker op.

Het lijkt mij een goed idee om in samenwerking van de club op een dag Ton van alles te laten doen wat de verschillende personen kunnen vragen en daarna, (door die personen) gemonteerd te laten tonen wat bedoeld wordt met volgen, beeld uitsnede enz.
Drone opnamen zijn een tijdelijke hype en zullen slechts bij verrassing aan de kijker getoond nut hebben.

Hierna werd medegedeeld, dat Martin, die overigens zich in Japan bevindt, zich de clubopmerkingen had aangetrokken om de zaak in te korten en stelde de film ter beschikking om dit materiaal door andere leden ook te laten doen. Het leverde een flinke discussie op dat dan meerdere keren naar dezelfde film moet worden gekeken en ons geheugen ons dan in de steek laat welke shots wel en niet gebruikt waren en dan verveling zou kunnen veroorzaken.
Het resultaat van deze discussie is, dat Henk Boose de film in blokken gaat delen en de inkorters ieder een ander blok uit de hele film monteert en zo kunnen verkorte stukken ontstaan, die samen de gehele film ingekort kunnen tonen.

Steffi mocht als filmer van de avond een film uitkiezen. Het werd een film van Han Steffen   waarin eendenkuikens van een verdieping vallen. De titel was niet bekend en de film niet gevonden. Daarom werd het de film ‘Onbetwist’ waar twee hazen (of konijnen) een zogenaamde bokswedstrijd aangaan.
Helaas pindakaas geen kuikens. Tom van der Hoff deelde mee, dat hij die film met eendenkuikens (Lentekriebels) in zijn bezit heeft en beloofde deze film aan de club te leveren.

Na de pauze gingen we aan de slag met waar Rien om gevraagd had.
Van de elf aanwezigen hadden er vijf een camera en vier de gebruiksaanwijzing bij zich.
Er werd een tafeltje met kunstbloemen opgesteld en gevraagd om te wit balansen.
Het voordeel was, dat ik wist waar te zoeken (blz.76 van de 220) zodat de anderen zich bezig konden houden de andere camerabezitters te helpen.

Het bleek, dat bij een bijeenkomst van de zogenaamde crème de la crème van de NOVA velen niet wisten hoe dat te doen. Mij is dat nu duidelijk.
Omdat een verslag gemaakt moest worden en ik niet bij allen tegelijk kon kijken, dus na elkaar, bleek dat elke camera een ander witbalans systeem er op nahoudt, met een verschillende manier van instellen.
Vooral Gonny had een DSLRcamera waar ze ondanks de handleiding niet precies wist hoe dat moest. Zij werd van allerlei kanten met opmerkingen geholpen. Ik kreeg niet meteen de indruk, dat dat lukte.
Het is natuurlijk idioot, dat elke fabrikant iets anders doet en voor filmers onder elkaar geen eenheidssysteem bestaat en snap nu dat de crème de la crème moeite had.

Voor een ieder, die geen gebruik wil maken van zijn automaat, danken we nu aan het inzicht van Rien dat je goed de eigen gebruiksaanwijzing in je kop moet stampen.

Guus Mansveld