Verslag clubavond 22 augustus 2017

Opening en mededelingen.

  • Rien van der Vlist opent de eerste bijeenkomst na de vakantie.
  • Henk van de Meeberg vertelt dat hij zijn films bij Beeld en geluid heeft aangeboden. Deze instantie reageerde enthousiast met gevolg dat al zijn films én al zijn restmateriaal nu bij Beeld en geluid zijn ondergebracht.
  • Albert Snijder vertelt dat op de bestuursvergadering is besloten dat het verslagleggen van de clubavonden bij toerbeurt door de leden moet worden gedaan. Hij zal een en ander coördineren.
  • Rien deelt mee dat de flyers die gemaakt zijn voor het aantrekken van nieuwe leden in de maand september moeten worden verspreid. Hij vraagt de aanwezigen uit te kijken naar adressen in onze doelgroep.
  • Henk van de Meeberg heeft een nieuw projectiescherm opgesteld. Als het een verbetering is ten opzichte van de  projectie op de muur, dan schenkt hij dit scherm graag aan de club. Zijn idee om de achterkant van het scherm groen te verven in verband met mogelijke greenscreen opnamen wordt afgeraden vanwege doorlekken van de verf naar de projectiezijde.

De filmkeuze van Anthoni Buitelaar.

Anthoni zegt veel films uit ons archief te hebben doorgenomen. Hij heeft hij niet de topfilms willen kiezen, maar gewone filmpjes, waarbij zijn keus viel op een drietal films van Ruud Brockhus. Dit waren: ‘Koffie verkeerd’, ‘Mannen en treinen’ en ‘Vogelvrij’. Filmpjes die al eerder op de club en bij wedstrijden zijn gezien.

Tom van der Hoff over zijn bijdrage aan een film op Malta

Tom is op uitnodiging van een productiemaatschappij twee keer naar Malta geweest. Er werd daar voor een monsterproductie gefilmd en hij heeft zijn ogen uitgekeken. Hij fotografeerde daar naar hartenlust en hij bied aan zijn fotosessie met commentaar op schrift aan belangstellenden te sturen.

Het 1-minuut-promotie-filmpje.

Gonny van de Nouwelant, Rien van der Vlist en Ton Sala hebben van en tijdens de fotoshoot van de filmclub bij het Douanehuisje een 1-minuutfilmpje gemaakt. Rode lijn: Willeke van de Vlist fietst door  Maassluis om te eindigen bij het Hoofd waarbij de groep roept: “Ben je daar eindelijk”.

Guus Mansveld vertelt over zijn werken aan een registratie van de nieuwe metrolijn.

Voorafgaand aan dit onderwerp laat Guus nog zien hoe je zonder dure apparatuur de camera een horizontale beweging kan laten maken. Verder vertelt hij van zijn activiteiten rondom de nieuwe metrolijn. Hij beperkt zich tot zijn eigen woonomgeving en wil zijn opnames in verschillende filmpjes onderbrengen.

Het overwegende commentaar is dat de shots te lang zijn en te weinig informatie geven. Geadviseerd wordt het gebeuren in een maatschappelijke context te zetten door mensen te interviewen die met het omzetten van de lijn geconfronteerd worden. Ga dan pas monteren als je alle beelden hebt en weet wat je wil zeggen.
De vraag die beantwoord zou moeten worden is: waarom doen ze dit. Ook een idee is om in de bus te stappen die de treinroute vervangt en dan mensen te interviewen.

Films van Joop Terpstra.

Joop laat de opnames van een nieuwe camera zien waarbij de techniek wordt uitgeprobeerd.

Een vakantiefilm “Rondje Bonaire”. De film is erg afstandelijk gemaakt. En de stemmen uit de scenes zijn niet te volgen. De film is wel goed gemonteerd, maar wat is het verhaal. Dat blijft de vraag. Henk van de Meeberg merkt op dat Joop in 2017  meer afstandelijk is gaan filmen. Het is een bewegend fotoalbum geworden.

“Oh my dear deer” Een filmpje over Japan. Hierin is de  muziektoepassing erg geslaagd.

Reactie van Anthoni  Buitelaar naar aanleiding van het geven van commentaar op vertoonde films.

Hij stelt dat het de keus van de maker moet zijn of hij wel of geen commentaar op zijn film wil horen.
Met name Henk van de Meeberg stelt dat, als je een film wilt laten draaien, je dit met een bedoeling moet doen; Je vraagt de aanwezigen er op te reageren. Wil je expliciet geen commentaar, dan kan je afvragen of zo’n film op de filmclub thuishoort.

Afsluiting.