Verslag clubavond 23 januari 2018

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst en vermeldt de afwezigen die zich al dan niet hebben afgemeld.

Rondvraag.

  • Wim Rieke en Gonny van den Nouwelant vertellen dat ze ieder los van elkaar bezig zijn geweest met het begin van de Estafettefilm. De bedoeling is dat ze hier één filmpje van gaan maken.
  • Anthoni Buitelaar heeft een film gemaakt voor de Oogst en die wordt deze avond vertoond.
  •  Henk Boose meldt dat er voor deze Oogst tien filmpjes zijn ingeleverd die op dit moment bij de juryleden liggen. Hij herinnert iedereen eraan dat de bijeenkomst voor deze sessie begint om 19.30 uur.
  • Martin Zwaard wordt deze week jarig en geeft hiervoor in de pauze een rondje.
  • Guus Mansveld vertelt dat hij opnames heeft gemaakt met een high speed camera.
  • Verder gaat er een kaartje rond waar ieder een opbeurende opmerking kan zetten voor Tom van der Hoff, die in het ziekenhuis ligt.          

‘Carpe Diem’ van Anthoni Buitelaar.

De film is een rapportage van zijn vakantie naar Noord West Amerika en Canada.
Anthoni heeft aan de montage veel aandacht besteed, het camerawerk (alles strak uit de hand gefilmd) is mooi. Er is enige discussie waarom hij de tekst door een buitenstaander in heeft laten spreken. De film heeft daarmee wel aan kracht gewonnen omdat Anthoni's eigen commentaar nogal droog en voorlees-achtig werd gevonden.

‘Holywood’ van Cor Huisman.

Vraag uit de zaal: wat wil de maker eigenlijk vertellen? Eigenlijk zijn vooral de varkens in beeld gebracht, maar de kinderen niet. Aan het eind van het filmpje wordt de prijs van het aangeboden vlees vertoond. De vraag wordt gesteld hoe dit zich verhoudt tot de kinderboerderij. De verklaring is dat Cor wilde laten zien dat ook kinderboerderijen heel creatief moeten zijn om te overleven.

‘Het laatste stuk’ van Hans van Overbeek.

De clubleden zijn aangenaam verrast over de kwaliteit van één van de eerste films van Hans.

De film is sfeervol en associatief opgenomen. Het gevoel komt goed over. Na een begin zwart-wit komt de overgang naar levensechte kleuren. Er gebeurt veel in de film wat snel voorbij is zonder dat je het kan laten bezinken. Het overspoelt je.

De estafettefilm.

Het voorstel van Gonny van den Nouwelant is dat in elk deel van de estafettefilm een elastiek steeds weer terugkomt. Ook wordt voorgesteld per keer een woord op te nemen dat wordt getrokken uit de speciaal daarvoor geintroduceerde tas van Gonny.
Zowel Gonny als Wim Rieke hebben een afzonderlijke montage gemaakt, maar gaan hier één filmpje van maken.
Afgesproken wordt dat de verschillende onderdelen niet langer dan twee minuten mogen zijn. Elk groepje krijgt een maand de tijd om een vervolgfilmpje te maken.
Het volgende groepje dat het vervolg van de film maakt bestaat uit Henk Boose en Anthoni Buitelaar.

‘De Avondwacht’ van Gonny van den Nouwelant.

In het begin hoor je een gedicht dat heel mooi is. Een verdienstelijk filmpje. Het einde duurt wel lang en er zitten ook nog wat onscherpe beelden tussen. 

‘Leentje en Bertus’

Deze film wordt ingebracht door Henk van de Meeberg. De film kreeg op de NOVA manifestatie een speciale onderscheiding
De film laat zien hoe op integere wijze de man na het sterven van zijn  vrouw ook zijn leven beëindigt. Het is geen moeilijk verhaal maar daar gaat het ook niet om - het gaat om het vormgeving van dit dramatische gebeuren.

Tadao Ando

Een film over een wereldberoemd geworden architect die ook qua vorm heel inspirerend is.

Afsluiting

Albert Snijder