Verslag clubavond 24 januari 2017

Opening en mededelingen.
 • Rien van der Vlist opent de bijeenkomst. Hij wijst erop dat de jaarvergadering er weer aan komt. Verder vraagt hij de leden of ze nog onderwerpen hebben die op de clubavonden voor het jaarprogramma 2017.
 • Verder meldt hij en Henk Boose dat de organisatie voor 4 februari op rolletjes verloopt.
 • Wim Rieke brengt zijdelings het vooraf jureren ter sprake. Is dat nog een keuze per club?  Henk van de Meeberg geeft aan dat dit in voorgaande jaren nog een keuze was, maar de laatste jaren vindt dit steeds meer plaatst. Vooral omdat er zorgvuldiger gejureerd kan worden (de jury kan een film meerdere keren bekijken en heeft ruim de tijd om te beoordelen). Daarnaast verloopt de organisatie veel beter, immers er hoeft geen ellenlange beraadslaging (tot in de nacht) te worden verricht en de juryrapporten liggen ook kant en klaar na de wedstrijd

 

Hoe werkt de jury bij de wedstrijden.
 • Henk van de Meeberg geeft een uitleg hoe de jurering van de films verloopt. De samenstelling van de jury wordt bepaald door ZH’12. Sinds kort worden de bevindingen van de jury samengevoegd in één rapport. Hierbinnen kan wel van één van de juryleden een afwijkend oordeel gemeld worden.  Alle punten van de gedragsregels die de juryleden meekrijgen vanuit ZH’12, worden toegelicht en staan vooral in het kader van met respect voor de maker, en de jury is dienstbaar aan de maker. Dat moet ook in opbouwende zin tot uiting komen in het juryrapport.
  De waardering van de films verloopt langs oplopende niveaudrempels:
  1.    Familieniveau: puntentelling tot 60 punten,
  2.    Clubniveau: idem tot 70 punten,
  3.    Regionaal niveau: tot 75 punten,
  4.    Nationaal niveau: tot 90 punten,
  5.    Internationaal niveau. Op dit niveau wordt de eerdere hoogte niet meer gewijzigd.
  Al sinds enige tijd is de Nova en ZH’12 formeel niet verantwoordelijk voor “pik”werk van beelden of geluid. Binnen besloten vertoningen van de club, district en Nova zijn de geluidsrechten voor Buma afgekocht. Maar voor van derden gebruikte beelden dient men zelf toestemming van de rechthebbende te verkrijgen.
  Bij deelname aan nationale en internationale wedstrijden moet de maker ook een verklaring afgegeven dat hij zelf verantwoordelijk is en hij toestemming heeft van de eventuele rechthebbenden. Op die wedstrijden geldt ook de afkoopregeling niet die de Nova heeft getroffen voor haar leden.
Het land van Swhe van Guus Mansveld.

Dit filmpje wordt, in aansluiting op de presentatie van daarstraks, beoordeeld alsof wij de jury zijn en volgens de aan hen opgelegde gedragscode.
Guus laat in zijn film zien hoe de gelovigen hun laatste geld besteden aan bladgoud, om hun Boeddhabeelden daarmee te bedekken. Hij is daarbij steeds bij zijn onderwerp gebleven wat de film boeiend maakt. Daarbij zijn echter de beelden vaak te kort geknipt, zodat er in samenhang met de perfecte voice-over tekst, geen tijd laat om die beelden in je op te kunnen nemen. Er moet meer ‘lucht’ tussen de plaatjes komen.
Henk van de Meeberg meldt daarbij dat de jury de plicht heeft een evenwichtig oordeel van sterke en zwakke kanten van de films te benoemen.

Project De Drieslag van ZH’12

Henk van de Meeberg presenteert aan de hand van een diaprojectie de inhoud en vorm van het project 'De Drieslag'. De bedoeling van dit initiatief is om clubleden onder begeleiding van deskundigen te helpen zich te ontwikkelen bij het maken van films.
Het eindresultaat moet een documentaire worden, die verdeeld over een jaar met trainingsdagen wordt vorm gegeven. De presentatie is nog weinig concreet, maar eerst wordt gepeild of er wel voldoende belangstelling is. Elf clubs hebben al toegezegd om met een of meer groepen te gaan deelnemen, en vooralsnog heeft ons bestuur aangegeven niet mee te doen. Wie toch geïnteresseerd is moet zich via de secretaris opgeven bij ZH’12, bij voorkeur als groepje (minimaal twee personen

De Nine Shot film

De bedoeling is dat ieder lid – al dan niet in groepsvorm – een negen shots film maakt. Hierbij is de lengte van een shot niet gelimiteerd, dus door in- en uitzoomen kan de filmduur langer gemaakt worden.
Afgesproken wordt dat ieder over drie weken een negen-shot film heeft gemaakt en vertoond kan worden op de clubavond van 14 februari.
Gonny van den Nouwelant promote om dit idee uit te werken met als thema metamorfose. Dat is ook het thema van de aankomende cultuurdag. In Luxor exposeren dan kunstenaars met dat thema, en dat zou een metamorfose film een mooie club-promo kunnen opleveren.
André van der Hout geeft als advies mee om uit te gaan van een bestaand idee van jezelf, maak het verhaaltje eerst en vul dan pas de beelden daarbij in.
Hierna laat Henk van de Meeberg nog een lijstje mogelijke onderwerpen zien:
⦁    De schoonheid van ….
⦁    Ik erger me aan …..
⦁    Ik hou van …..
⦁    Ik heb gehoord dat ….
⦁    Mijn huisdier ….
⦁    Mijn tuintje ….
⦁    Mijn echtgenote ….. !
⦁    Mijn (klein)kinderen
⦁    Me stad / dorp
⦁    Enz.

De  afsluiting.
Albert Snijder

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst. Hij wijst erop dat de jaarvergadering er weer aan komt. Verder vraagt hij de leden of ze nog onderwerpen hebben die op de clubavonden voor het jaarprogramma 2017.
Verder meldt hij en Henk Boose dat de organisatie voor 4 februari op rolletjes verloopt.

Wim Rieke brengt zijdelings het vooraf jureren ter sprake. Is dat nog een keuze per club?  Henk van de Meeberg geeft aan dat dit in voorgaande jaren nog een keuze was, maar de laatste jaren is dit voor alle clubs verplicht. Vooral omdat er zorgvuldiger gejureerd kan worden (de jury kan een film meerdere keren bekijken en heeft ruim de tijd om te beoordelen). Daarnaast verloopt de organisatie veel beter, immers er hoeft geen ellenlange beraadslaging (tot diep in de nacht) te worden verricht en de juryrapporten liggen ook kant en klaar na de wedstrijd.

Hoe werkt de Jury bij de wedstrijden.

Henk van de Meeberg geeft een uitleg hoe de jurering van de films verloopt. De samenstelling van de jury wordt bepaald door ZH’12. Sinds kort worden de bevindingen van de jury samengevoegd in één rapport. Hierbinnen kan wel van één van de juryleden een afwijkend oordeel gemeld worden. Alle punten van de gedragsregels die de juryleden meekrijgen vanuit ZH’12, worden toegelicht en staan vooral in het kader van met respect voor de maker, en de jury is dienstbaar aan de maker. Dat moet ook in opbouwende zin tot uiting komen in het juryrapport.

De waardering van de films verloopt langs oplopende niveaudrempels:

1.  Familieniveau: puntentelling tot 60 punten,

2.  Clubniveau: idem tot 70 punten,

3.  Regionaal niveau: tot 75 punten,

4.  Nationaal niveau: tot 90 punten,

5.  Internationaal niveau. Op dit niveau wordt de eerdere hoogte niet meer gewijzigd.

Al sinds enige tijd is de Nova en ZH’12 formeel niet verantwoordelijk voor “pik”werk van beelden of geluid. Binnen besloten vertoningen van de club, district en Nova zijn de geluidsrechten voor Buma afgekocht. Maar voor van derden gebruikte beelden dient men zelf toestemming van de rechthebbende te verkrijgen.
Bij deelname aan nationale en internationale wedstrijden moet de maker ook een verklaring afgegeven dat hij zelf verantwoordelijk is en hij toestemming heeft van de eventuele rechthebbenden. Op die wedstrijden geldt ook de afkoopregeling niet die de Nova heeft getroffen voor haar leden.

Het land van Swhe van Guus Mansveld.

Dit filmpje wordt, in aansluiting op de presentatie van daarstraks, beoordeeld alsof wij de jury zijn en volgens de aan hen opgelegde gedragscode.

Guus laat in zijn film zien hoe de gelovigen hun laatste geld besteden aan bladgoud, om hun Boeddhabeelden daarmee te bedekken. Hij is daarbij steeds bij zijn onderwerp gebleven wat de film boeiend maakt. Daarbij zijn echter de beelden vaak te kort geknipt, zodat er in samenhang met de perfecte voice-over tekst, geen tijd laat om die beelden in je op te kunnen nemen. Er moet meer ‘lucht’ tussen de plaatjes komen.

Henk van de Meeberg meldt daarbij dat de jury de plicht heeft een evenwichtig oordeel van sterke en zwakke kanten van de films te benoemen.

Project De Drieslag van ZH’12

Henk van de Meeberg presenteert aan de hand van een dia projectie de inhoud en vorm van het project De Drieslag. De bedoeling van dit initiatief is om clubleden onder begeleiding van deskundigen te helpen zich te ontwikkelen bij het maken van films.
Het eindresultaat moet een documentaire worden, die verdeeld over een jaar met trainingsdagen wordt vorm gegeven. De presentatie is nog weinig concreet, maar eerst wordt gepeild of er wel voldoende belangstelling is. Elf clubs hebben al toegezegd om met een of meer groepen te gaan deelnemen, en vooralsnog heeft ons bestuur aangegeven niet mee te doen. Wie toch geïnteresseerd is moet via de secretaris opgeven bij ZH’12, bij voorkeur als groepje (minimaal twee personen).

De Nine Shot film

De bedoeling is dat ieder lid – al dan niet in groepsvorm – een negen shots film maakt. Hierbij is de lengte van een shot niet gelimiteerd, dus door in- en uitzoomen kan de filmduur langer gemaakt worden.

Afgesproken wordt dat ieder over drie weken een negen-shot film heeft gemaakt en vertoond kan worden op de clubavond van 14 februari.

Gonny van den Nouwelant promote om dit idee uitwerken met als thema metamorfose. Dat is ook het thema van de aankomende cultuurdag. In Luxor exposeren dan kunstenaars met dat thema, en daar zou een metamorfose film een mooie club-promo kunnen opleveren.

André van der Hout geeft als advies mee om uit te gaan van een bestaand idee van jezelf, maak het verhaaltje eerst en vul dan pas de beelden daarbij in.


Hierna laat Henk van de Meeberg nog een lijstje mogelijke onderwerpen zien:

§  De schoonheid van ….

§  Ik erger me aan …..

§  Ik hou van …..

§  Ik heb gehoord dat ….

§  Mijn huisdier ….

§  Mijn tuintje ….

§  Mijn echtgenote ….. !

§  Mijn (klein)kinderen

§  Me stad / dorp

§  Enz.

De afsluiting.