Verslag Clubavond 25 april 2017

Opening en mededelingen.

Dit keer starten we om 19.15 uur op het Hoofd bij het Douanehuisje om foto’s te maken voor de website.
Rien is met zijn groepje bezig aan een promofilmpje en laat hiervoor zijn vrouw Willeke in de richting van de groep fietsen die daar op gepaste wijze wordt ontvangen.
Enigszins van de kou bekomen opent Rien van der Vlist in Luxor de bijeenkomst.
Hij meldt de afwezigheid van de volgende leden: Anthoni Buitelaar, Cor Hoekzema, Gonny van den Nouwelant en Jan Houtman.

Rondvraag.

  • Henk van de Meeberg is vijftig jaar getrouwd en geeft daarvoor een rondje in de pauze.
  • Tom van der Hoff is jarig geweest en schijft zijn gratis drankje door naar de volgende bijeenkomst.
  • Loes Schopman is bezig met de organisatie van het vakantiefilmfestival en zal hierbij ondersteund worden door Henk Boose en Gonny van den Nouwelant. Tom van der Hoff zal de projectie voor zijn rekening nemen.

Henk Boose over ‘Kill-your-darlings’.

Henk verteld dat je nogal eens verliefd bent op je eigen beelden. De kunst is dan om daar afstand van te nemen en te kijken of de beelden wel allemaal in het verhaal dat je wilt vertellen passen, of voor de kijker iets toevoegen. Als je de overbodige beelden weglaat, wordt je film korter, maar heel dikwijls ook interessanter. Hij heeft iedereen voorzien van een stuk papier en een pen en vraagt  de aanwezigen goed naar de zeventien minuten durende film te kijken waarin een jongeman bezig is zijn bakkersvak te beoefenen ter voorbereiding aan zijn deelname voor een Europees kampioenschap.

Alle handelingen worden hierbij een aantal malen getoond en de producten worden door elkaar gemaakt. Dit wordt later, zo blijkt uit de aantekeningen die men heeft gemaakt als storend en verwarrend ervaren. De filmstructuur en steeds weer hetzelfde laten zien maakt de film erg saai. Aan het eind van de film moet je eigenlijk alle eindproducten laten zien. Van dit eindbeeld moet de kijker als het ware het water in de mond krijgen.

Ook de positie van de camera is eenzijdig: geen shot-tegenshot. Om het werkelijke tijdsbestek van het bakken te laten zien – het geheel moet volgens de wedstrijdreglementen in een bepaald tijdsbestek gebeuren - zou je er af en toe een klok tussendoorkunnen laten zien.
Dat Henk zich bewust is van een groot aantal te ‘killen darlings’ laat hij in zijn verkorte versie, die slechts bijna twee minuten lang is, zien!  Eerst zonder geluid, daarna met geluid. De muziek heeft een dwingend karakter die spanningverhogend werkt. Ook hier wordt volgens sommigen geopperd dat het tempo nog sneller en de film korter kan. Ook wordt geadviseerd het ritme van de muziek te laten samenvallen met het ritme van de handelingen. Dan kan het zeker een mooi filmpje worden.
Na de verrassende discussie verzamelt Henk de aantekeningen van de leden met de mededeling dat hij ze allemaal nog eens gaat bestuderen en mogelijk nodig een hermontage maken.

Tot slot: een pakkende titel is ook niet overbodig. 

De filmkeuze van Wim Rieke

Wim heeft ‘De Bedevaart’  van André van der Hout gekozen. Het geeft een beeld van zijn twee kinderen die voor de zieke poes water uit de geneeskrachtige bron van Lourdes gaan halen. Na een lange tocht vol ontberingen bereiken zij Lourden, maar het meegebrachte water uit de bron heeft niet kunnen maken dat de poes beter werd.
Henk van de Meeberg vertelt dat André altijd vooraf een gedachte heeft als hij filmt, maar ook dat hij tijdens het maken van de opnames daar vanaf kan wijken. Ook wijst hij erop dat tijdens het hele eerste deel van de film de twee kinderen van links naar rechts lopen en aan het eind (terug naar huis) van rechts naar links.

Het maken van een vervolgserie.

Rien  van der Vlist vertelt hoe men vroeger een vervolgserie maakte, toen ‘feuillefilm  genoemd.
Startend met een gegeven situatie vult een volgend groepje, met een eigen invulling steeds een stukje van het verhaal aan. De bedoeling is zo’n project na de vakantie op te pakken.

Afsluiting.

Rien van der Vlist sluit de bijeenkomst af.

Albert Snijder