Verslag clubavond 26 september 2017

Opening en mededelingen.

Rien van der Vlist opent de bijeenkomst met een welkom aan de gastspreker van deze avond, Tony Torn.

De filmkeus van Martin Zwaard

Martin heeft een reisfilm gekozen: ‘Het laatste  paradijs’ van LEVO (Frans Leliveld en Ellen Voogd).
Alhoewel wat aan de lange kant, is het een technisch perfecte film met rustige, stabiele beelden. De commentaarstem is echter voortdurend aan het woord zodat de kijker verlangt naar een ogenblik waarin geen stem te horen is en er louter van de beelden genoten kan worden.
De onderwerpen zijn ook te talrijk. Daardoor raakt de kijker sneller verzadigd.

Tony Torn over zijn filmervaringen

Tony is in 1993 lid geworden van de club en kwam daardoor in contact met André van der Hout.
Hij stelt dat de eerste montage van een film per definitie niet goed is  (“verschrikkelijk” zegt Tony). Maar door met blokken beelden te schuiven wordt het op termijn toch wat.

We zien achtereenvolgens de volgende wijsheden en tips  van hem:

  • Tony vertelt bij een reclamefilmpje voor de club, dat als je een plan hebt, je moet bedenken dat er ook nog andere – ook interessante – beelden zijn.
  • Over de speelfilm: elke handeling is een volledige scene,
  • Je kan meer shots aan elkaar koppelen dan je zou denken,
  • Je moet ook niet bang zijn om zo vrij te zijn om te liegen,
  • Licht is veel belangrijker dan de achtergrond. In elk geval niet met het licht (de zon) mee filmen: dan wordt alles plat.
  • Je moet bij de opstelling dus eerst het licht regelen.
  • Ook dingen die je niet laat zien kunnen erg goed zijn. Een te duidelijke beeld maakt een speelfilm minder interessant.
  • Duurdere camera’s maken de film niet beter.

De kijkers geloven veel van wat ze zien. Bijvoorbeeld in de film ‘Jaws’ van Steven Spielberg wordt de muziek die bij de haai hoorde, ook gehoord werd terwijl je de haai niet zag. Daarbij merkt Tony op, dat ook de grote filmjongens af en toe net zo aan het klooien zijn als wij amateurs.

Afsluiting.

Hierna wordt, onder dankzegging aan Tony de bijeenkomst beëindigd.

Albert Snijder